Abonnemang Bas

Abonnemang Bas 379 kr/mån  (upp till 10 tvättar/period)
Försäkra dig om att bilen alltid är skyddad mot damm, smuts och vägsalt. Bas-programmet innehåller en avfettning före tvätt samt underspolning, hjultvätt och sidohögtryck för bästa möjliga resultat. Borstarna är gjorda av ett extra mjukt polyetenmaterial, bättre än handtvätt.

→ Avfettning
← Hjultvätt
→ Sidohögtryck
← Takhögtryck
→ Borsttvätt
← Borsttvätt + Underspolning + Avrinning
→ Torkning
← Torkning

Köp till extra föravfettning 40 kr/gång när bilen är extra smutsig